Versie 1.0 d.d. 14-04-2022

Versie 1.0 d.d. 14-04-2022

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het Nederlands Incassokantoor werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;

Het Nederlands Incassokantoor geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;

Het Nederlands Incassokantoor biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;

Het Nederlands Incassokantoor is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;

Het Nederlands Incassokantoor verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;

Het Nederlands Incassokantoor  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op onze website;

Het Nederlands Incassokantoor zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Het Nederlands Incassokantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op haar website of beëindiging van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Voor klachten, opmerkingen of signaleringen van inhoud die inbreuk maakt op de wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: fg@hetnederlandsincassokantoor.nl

shape
shape

Terugbelverzoek