Huurincasso.

Onbezorgd uw woningen verhuren en tijdig uw huur ontvangen.

Onze afdeling huurincasso heeft ruime ervaring op het gebied van huurrecht. Door deze ruime ervaring kunnen wij verhuurders en woningcorporaties optimaal ondersteunen op het gebied van huur-incasso. Uiteraard krijgt u een eigen huur-incassospecialist die u van A tot Z ondersteunt in zowel het minnelijke als gerechtelijke traject.

Ook het gerechtelijke traject verzorgen wij gratis voor u. Onze kosten verhalen wij op uw huurder. Uw gerechtelijk incassospecialist staat u gedurende het hele proces bij en adviseert uw incassospecialist u over:

Snelle en doeltreffende maatregelen

In het minnelijke traject heeft uw incassospecialist intensief contact met uw debiteur. Hij/ zij komt altijd direct in actie en stelt de huurder direct ingebreke. Bij het uitblijven van een reactie van de huurder wordt door middel van de inzet van uiteenlopende communicatiekanalen zoals post, e-mail, sms, telefonie en socialmedia de huurachterstand bij uw debiteur onder de aandacht gebracht en zal uw incassospecialist aandringen op directe betaling. Indien noodzakelijk wordt in overleg met u en met uw huurder een afbetalingsplan opgesteld waarbij tijdige betaling van de lopende huurpenningen de basis vormen. Door deze adequate aanpak wordt de doorlooptijd beperkt.

In sommige gevallen is het inlopen van de huurachterstand door de huurder geen haalbare optie. Ontbinding van het huurcontract en ontruiming van het gehuurde is dan vaak de enige optie. Uw incassospecialist zal alles in het werk stellen om uw huurder het gehuurde object vrijwillig te laten verlaten. In de gevallen waarin dit niet nodig is kunt u rekenen op de kennis en ervaring van uw eigen huur-incassospecialist.

Alle voordelen op een rij.

U wilt duidelijkheid over hoe en wat er dient te gebeuren nu er een achterstand is ontstaan in de huurbetaling van een van uw huurders. Het Nederlands Incassokantoor is uw partner op het gebied van huurincasso. Alle voordelen op een rij:

blog39

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op